A bit about Tenby...

Dinbych-y-pysgod
Tenby

Y dref gaerog fechan hon yw testun Edmyg Dinbych, un o gerddi hynaf yr
iaith. Ymgartrefodd y Llchlynwry yam maes o law, wrth iddynt wladychu
glannau'r De-orllewin. Bu masnach yn ffynnu yma yn ystod yr Oesoedd Canol,
gyda llongau'r dref yn hwylio allan i Iwerddon, Cernyw, Llydau, yr Isalmaem, a
Llchlyn. Codwyd amddiffynfeydd, a chartrefi sylweddol i'r prif drigolion. Erys
tai marsiandiwyr, muriau, a strwythurau eraill o'r cyfnod. Bu dirywiad sydyn
yn stil Rhyfel y Pum Pobl (1642-1646), a roedd hanner y dref yn ad fail nes
i'r banciwr a'r gwleidydd William Paxton (1744-1824) ddechrau'i datblygu yn
gyrchfan gwyliau ffasiynol o 1802 ymlaen. Un o elfannau mwyaf trawiadol
Dinbych-y-pysgod yw lliwiau tyner y terasau Fictoriadd.


This little fortified Town, whose native name means 'The Little Fortress of the
Fishes', was praised in one of the earliest poems in the Welsh language. Later
on, the Vikings settled here during their colonisation of the coastline of south-
west Wales. Commerce flourished here during the Middle Ages, and ships
from the town sailed out to Ireland, Cornwall, Brittany, the Low Countries and
Scandinavia. Defences were constructed, together with substantial houses
for the leading inhabitants. Merchant houses, walls and other structures still
survive from this period. Following the War of the Five Peoples - the English
Civil War (1642-46) - the Town went into a steep decline. Half of Tenby was in
ruins until the banker and politician., William Paxton (1744 - 1824), started to
develop it as a fashionable holiday resort from 1802 onwards. One of Tenby's
most recognisable features is the pastel colouring of its Victorian terraces
on the harbour.
Copyright The Jewellery Junkee. All Rights Reserved..